TOUR Detail

blog-01

KT93 รับส่งเขาสก

BY Admin 19 August 2019

KT93 เขื่อนเชี่ยวหลาน 3 วัน 2 คืน
ณ แพคีรีธารา ออร์คิด โซน 
(จอยเรือรอบ 11:00น.)
วันแรก
9:00 น. – 9:30 น.: รับลูกค้าจากที่พักในเขาสก เพื่อเดินทางไปยังท่าเรือเทศบาลเขื่อนเชี่ยวหลาน ระหว่างทางไปท่าเรือ แวะตลาดสดหน้าบ้านตาขุนเพื่อเลือกซื้อ เลือกชมผลไม้พื้นบ้านตามฤดูกาลและชมบรรยากาศของตลาดสดพื้นบ้าน
11:00 น.: ยืนยันการเดินทาง ณ ท่าเรือเทศบาลเขื่อนเชี่ยวหลานและเตรียมสัมภาระลงเรือ เมื่อลูกค้าทุกกรุ๊ปพร้อม เรือจะออกเดินทางสู่แพที่พัก
11:40 น.: Check-in ณ แพคีรีธารา ออร์คิดโซน และ รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 1)
13:30 น.: เป็นเวลาของกิจกรรมในช่วงบ่าย จะเริ่มต้นด้วยการนั่งเรือถ่ายรูป ชมบรรยากาศและความสวยงามของเทือกเขาหินปูนระหว่างทางไปชมเขาสามเกลอหรือ “กุ้ยหลินเมืองไทย”
จากนั้น นั่งเรือต่อไปยังเส้นทางธรรมชาติซึ่งเป็นเส้นทางเดินป่าระยะทางประมาณ 1.5 กิโลเมตร เพื่อนั่งแพไม้ไผ่ชมความงามของทะเลใน 500 ไร่และข้ามไปยัง “ถ้ำปะการัง” ภายในถ้ำจะมีหินงอกหินย้อยมีลักษณะคล้ายปะการังใต้ทะเล มีความสวยงามแปลกตาเป็นอย่างยิ่ง หลังจากนั้นเดินทางกลับโดยใช้เส้นทางเดิม รวมระยะทางการเดินป่าทั้งสิ้นประมาณ 3 กิโลเมตร
**กิจกรรมเดินป่าเที่ยวถ้ำปะการังนี้ ลูกค้าจะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมแก่เจ้าหน้าที่ป่าไม้เอง คนไทยท่านละ 20 บาทและต่างชาติท่านละ 200 บาท หากลูกค้าไม่ประสงค์จะทำกิจกรรมนี้ ลูกค้าสามารถเล่นน้ำ พายเรือ ณ แพที่พักแทนได้**
19:00 น.: รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่ 2)

วันที่ 2
6:30 น: Morning Safari นั่งเรือชมหมอกยามเช้าพร้อมกับสอดส่องหาสัตว์ป่าที่อาจออกมาหาอาหารเช้าบนต้นไม้และริมตลิ่ง
8:00 น: รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 3) และพักผ่อนตามอัธยาศัย
12:00น: รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่ 4) และพักผ่อนตามอัธยาศัย หรืออาจมีกิจกรรมให้ท่านได้เลือกทำซึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นจะขึ้นอยู่กับสภาพอากาศของวันนั้นๆด้วย
19:00น: รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่ 5)

วันที่ 3
8:00น: รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 6)
9:00น: Check-out จากแพที่พักเพื่อเดินทางกลับท่าเรือ
10:00น: ถึงท่าเรือเทศบาลเขื่อนเชี่ยวหลานโดยสวัสดิภาพและเดินทางกลับที่พักในเขาสก
***เวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม***

รูปแพพักแพคีรีธารา
##ห้องน้ำส่วนตัว
##ไฟโซลาเซลล์ 24 ชม.

                         ห้องชั้นบน                                                                                             ห้องชั้นล่าง


                           ห้องอาบน้ำ                                     ห้องน้ำ                                             บันไดขึ้นชั้นบน


กิจกรรมเล่นน้ำ พายเรือแคนนู

ชมบรรยากาศกุ้ยหลินเมืองไทย

กิจกรรมเดินป่าเที่ยวถ้ำปะการัง


ตัวอย่างอาหาร น่าทาน 
มื้อเช้า

มื้อเที่ยง – มื้อเย็น


อัตราค่าบริการนี้รวม
1) รถ รับ-ส่ง จากที่พักในเขาสก
2) ที่พัก แพคีรีธารา (บ้าน1หลังพักได้ 8 ท่าน)
2) อาหาร 6 มื้อ ตามแพ็คเกจที่ซื้อ เที่ยง/เย็น/เช้า/เที่ยง/เย็น/เช้า
-มื้อเที่ยง กับข้าวพื้นบ้าน 4 อย่าง ไก่ทอดและผลไม้ (เติมไม่ได้)
-มื้อเย็น กับข้าวพื้นบ้าน 5 อย่าง ปลาทอดและผลไม้ (เติมไม่ได้)
-มื้อเช้า บุฟเฟต์ผัดหมี่/ข้าวต้ม/ชา-กาแฟหรือเป็นอาหารเช้าเซตโต๊ะแบบฝรั่ง ขึ้นอยู่กับจำนวนของลูกค้าผู้เข้าพักในวันนั้นๆ
*อาหารทุกเมนูสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามวัตถุดิบของแพพัก*
3) เรือ รับ-ส่ง
4) เรือแคนนูหน้าห้องพัก (หลังละ1ลำ)
5) ชา/กาแฟและน้ำแข็งฟรีตลอด 24 ชม
6) ถุงใส่ผ้าเปียก / เสื้อกันฝน / ถุงสำหรับใส่กระเป๋าเดินทาง/เสื้อชูชีพ
7) ค่าประกันอุบัติเหตุ วงเงินประกันชีวิต ท่านละ 1,000,000บาท/ประกันอุบัติเหตุ500,000บาท
ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขและข้อตกลงของบริษัทประกันชีวิต

**อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม**
1) ค่าใช่จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากที่ระบุไว้
2) ค่าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ น้ำอัดลมและขนมต่างๆ
3) ค่าเข้าอุทยานของชาวต่างชาติ ท่านละ300บาท
4) ในกรณีลูกค้ามีกิจกรรมเดินป่าเที่ยวถ้ำปะการัง จะต้องชำระค่าเข้าถ้ำเอง คนไทยท่านละ20/ ต่างชาติ 200 บาท

บริการเสริมเครื่องใช้ภายในห้องพัก
- ผ้าขนหนู
- ผ้าห่ม/หมอน
- ยาสระผม/ครีมนวดผม/ครีมอาบน้ำ
- คัตเติ้ลบัด/กระดาษทิชชู
- แก้วน้ำ/น้ำขวด(ตามจำนวนคน)
*หมายเหตุ* มีปลั๊กสำหรับชาร์จแบต ณ แพพักส่วนกลางเวลา 18:00 – 20:00น.เท่านั้นค่ะ

สิ่งที่ต้องเตรียมมาขณะมาพักที่เขื่อนเชี่ยวหลาน
1) รองเท้าผ้าใบ(ในกรณีที่มีกิจกรรมเดินป่าเที่ยวถ้ำ)
2) ยาทากันยุง
3) ยาเมาเรือ
4) ยาประจำตัว ต่างๆ หรือยารักษาโรคเบื้องต้น
5) ครีมกันแดด / หมวกกันแดด
6) อุปกรณ์เล่นน้ำต่างๆ /หรือกล้องถ่ายรูป/ไฟฉาย
7) พาวเวอร์แบงค์สำหรับชาร์จโทรศัพท์

*** หมายเหตุ ***
1.ห้ามใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดภายในห้องพัก หากฝ่าฝืนปรับ 75000 บาท ตามราคาแผงโซล่าเซลล์
2.ขณะเล่นน้ำหน้าแพพักควรสวมเสื้อชูชีพทุกครั้ง หากฝ่าฝืนและเกิดอุบัติเหตุประกันจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น

พร-ฤทธิ์ ทัวร์ ยินดีให้บริการค่ะ
รูปภาพเพิ่มเติม