Favorite Rooms

bedroom-1
from ฿3,800 / night

2วัน 1คืน แพรนางไพร

พักได้ 2 ท่าน ห้องน้ำในตัว

อัตตราค่าบริการ ราคาท่านละ 1,900 จากราคาเดิมท่านละ 2,500 บาท


กำหนดการ
<..

 • อาหาร เติมได้
 • เรือรับ-ส่ง
 • เรือแคนนู
 • ถุงผ้าเปียก
 • ประกันอุบัติเหตุ
 • เสื้อชูชีพ
 • ชา กาแฟ น้ำร้อน
bedroom-1
from ฿3,400 / night

2วัน 1คืน แพรนางไพร

พักได้ 2 ท่าน ห้องน้ำรวม

อัตตราค่าบริการ ราคาท่านละ 1,700 จากราคาเดิมท่านละ 2,400 บาท


กำหนดการ
วันแร..

 • อาหาร เติมได้
 • เรือรับ-ส่ง
 • เรือแคนนู
 • ถุงผ้าเปียก
 • ประกันอุบัติเหตุ
 • เสื้อชูชีพ
 • ชา กาแฟ น้ำร้อน
bedroom-1
from ฿9,000 / night

โปรโมชั่นเดือนพฤษภาคม - 30 มิถุนายน 2566

ราคา 7,000บาท พักได้ 2 ท่าน

อัตตราค่าบริการ ราคาท่านละ 3,500 บาท จากปกติ 9,000บาท

กำหนด..

 • อาหาร เติมได้
 • เรือรับ-ส่ง
 • เรือแคนนู
 • ถุงผ้าเปียก
 • ประกันอุบัติเหตุ
 • เสื้อชูชีพ
 • ชา กาแฟ น้ำร้อน
bedroom-1
from ฿18,000 / night

โปรแกรม 3วัน 2คืน

ราคา 18,000บาท พักได้ 2 ท่าน

อัตตราค่าบริการ ราคาท่านละ 9,000 บาท


กำหนดการ
วันแรก : ต้อนรับผู้มาเย..

 • อาหาร เติมได้
 • เรือรับ-ส่ง
 • เรือแคนนู
 • ถุงผ้าเปียก
 • ประกันอุบัติเหตุ
 • เสื้อชูชีพ
 • ชา กาแฟ น้ำร้อน
bedroom-1
from ฿27,000 / night

โปรแกรม 4วัน 3คืน

ราคา 27,000บาท พักได้ 2 ท่าน

อัตตราค่าบริการ ราคาท่านละ 13,500 บาท


กำหนดการ
วันแรก : ต้อนรับผู้มาเ..

 • อาหาร เติมได้
 • เรือรับ-ส่ง
 • เรือแคนนู
 • ถุงผ้าเปียก
 • ประกันอุบัติเหตุ
 • เสื้อชูชีพ
 • ชา กาแฟ น้ำร้อน
bedroom-1
from ฿6,000 / night

2วัน 1คืน แพไพรวัลย์ ห้องน้ำรวม


อัตตราค่าบริการ ราคาท่านละ 3,000


กำหนดการ
วันแรก : ต้อนรับผู้มาเยือนจังหวัดสุราษฎ..

 • อาหาร เติมได้
 • เรือรับ-ส่ง
 • เรือแคนนู
 • ถุงผ้าเปียก
 • ประกันอุบัติเหตุ
 • เสื้อชูชีพ
 • ชา กาแฟ น้ำร้อน
bedroom-1
from ฿12,000 / night

3วัน 2คืน แพไพรวัลย์ ห้องน้ำรวม

อัตตราค่าบริการ ราคาท่านละ 3,000


กำหนดการ
วันแรก : ต้อนรับผู้มาเยือนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ณ ท่าเรือ..

 • อาหาร เติมได้
 • เรือรับ-ส่ง
 • เรือแคนนู
 • ถุงผ้าเปียก
 • ประกันอุบัติเหตุ
 • เสื้อชูชีพ
 • ชา กาแฟ น้ำร้อน
bedroom-1
from ฿7,800 / night

2วัน 1คืน แพรไพรวัลย์ Family พัก 2 คน

อัตตราค่าบริการ ติดต่อสอบถาม 3,900 บาท


กำหนดการ
วันแรก : ต้อนรับผู้มาเยือนจังหวัดสุราษฎร์..

 • อาหาร เติมได้
 • เรือรับ-ส่ง
 • เรือแคนนู
 • ถุงผ้าเปียก
 • ประกันอุบัติเหตุ
 • เสื้อชูชีพ
 • ชา กาแฟ น้ำร้อน
bedroom-1
from ฿5,000 / night

แพสมายเล่ 2วัน 1คืน

ราคา 5,000บาท พักได้ 2 ท่าน

อัตตราค่าบริการ ราคาท่านละ 2,500 บาท


เลือกประเ..

 • อาหาร เติมได้
 • เรือรับ-ส่ง
 • เรือแคนนู
 • ถุงผ้าเปียก
 • ประกันอุบัติเหตุ
 • เสื้อชูชีพ
 • ชา กาแฟ น้ำร้อน
bedroom-1
from ฿7,600 / night

3วัน 2คืน แพรนางไพร

พักได้ 2 ท่าน ห้องน้ำในตัว

อัตตราค่าบริการ ราคาท่านละ 1,900 จากราคาเดิมท่านละ 2,500 บาท


กำหนดการ
วั..

 • อาหาร เติมได้
 • เรือรับ-ส่ง
 • เรือแคนนู
 • ถุงผ้าเปียก
 • ประกันอุบัติเหตุ
 • เสื้อชูชีพ
 • ชา กาแฟ น้ำร้อน
bedroom-1
from ฿7,000 / night

2วัน 1คืน แพไพรวัลย์ Deluxe

พักได้ 2 ท่าน ห้องน้ำในตัว

อัตตราค่าบริการ ราคาท่านละ 3,500 บาท


กำหนดการ
วันแรก : ต้อนร..

 • อาหาร เติมได้
 • เรือรับ-ส่ง
 • เรือแคนนู
 • ถุงผ้าเปียก
 • ประกันอุบัติเหตุ
 • เสื้อชูชีพ
 • ชา กาแฟ น้ำร้อน
bedroom-1
from ฿6,800 / night

3วัน 2 คืน แพรนางไพร

พักได้ 2 ท่าน ห้องน้ำรวม

อัตตราค่าบริการ ราคาท่านละ 1,700 จากราคาเดิมท่านละ 2,400 บาท


กำหนดการ
วันแ..

 • อาหาร เติมได้
 • เรือรับ-ส่ง
 • เรือแคนนู
 • ถุงผ้าเปียก
 • ประกันอุบัติเหตุ
 • เสื้อชูชีพ
 • ชา กาแฟ น้ำร้อน
bedroom-1
from ฿14,000 / night

3วัน 2คืน แพไพรวัลย์ ห้องน้ำในตัว

อัตตราค่าบริการ ราคาท่านละ 3,500 บาท


กำหนดการ
วันแรก : ต้อนรับผู้มาเยือนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ..

 • อาหาร เติมได้
 • เรือรับ-ส่ง
 • เรือแคนนู
 • ถุงผ้าเปียก
 • ประกันอุบัติเหตุ
 • เสื้อชูชีพ
 • ชา กาแฟ น้ำร้อน
bedroom-1
from ฿10,500 / night

2วัน 1คืน แพไพรวัลย์ Family พัก 3 คน

อัตตราค่าบริการ 3,500 บาท


กำหนดการ
วันแรก : ต้อนรับผู้มาเยือนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ณ ท่..

 • อาหาร เติมได้
 • เรือรับ-ส่ง
 • เรือแคนนู
 • ถุงผ้าเปียก
 • ประกันอุบัติเหตุ
 • เสื้อชูชีพ
 • ชา กาแฟ น้ำร้อน
bedroom-1
from ฿12,000 / night

2วัน 1คืน แพไพรวัลย์ Family พัก 4 คน

อัตตราค่าบริการ3,000 บาท


กำหนดการ
วันแรก : ต้อนรับผู้มาเยือนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ณ ท่าเร..

 • อาหาร เติมได้
 • เรือรับ-ส่ง
 • เรือแคนนู
 • ถุงผ้าเปียก
 • ประกันอุบัติเหตุ
 • เสื้อชูชีพ
 • ชา กาแฟ น้ำร้อน
bedroom-1
from ฿5,198 / night

2วัน 1คืน แพภูผาวารี พัก 2 ท่าน


อัตตราค่าบริการ ราคาท่านละ 2,599


กำหนดการ
วันแรก : ต้อนรับผู้มาเยือนจังห..

 • อาหาร เติมได้
 • เรือรับ-ส่ง
 • เรือแคนนู
 • ถุงผ้าเปียก
 • ประกันอุบัติเหตุ
 • เสื้อชูชีพ
 • ชา กาแฟ น้ำร้อน
bedroom-1
from ฿7,197 / night

2วัน 1คืน แพภูผาวารี พัก 3 ท่าน


อัตตราค่าบริการ ราคาท่านละ 2,399


กำหนดการ
วันแรก : ต้อนรับผู้มาเยือนจังห..

 • อาหาร เติมได้
 • เรือรับ-ส่ง
 • เรือแคนนู
 • ถุงผ้าเปียก
 • ประกันอุบัติเหตุ
 • เสื้อชูชีพ
 • ชา กาแฟ น้ำร้อน
bedroom-1
from ฿9,596 / night

2วัน 1คืน แพภูผาวารี พัก 4 ท่าน


อัตตราค่าบริการ ราคาท่านละ 2,399


กำหนดการ
วันแรก : ต้อนรับผู้มาเยือนจังห..

 • อาหาร เติมได้
 • เรือรับ-ส่ง
 • เรือแคนนู
 • ถุงผ้าเปียก
 • ประกันอุบัติเหตุ
 • เสื้อชูชีพ
 • ชา กาแฟ น้ำร้อน
bedroom-1
from ฿10,396 / night

3วัน 2คืน แพภูผาวารี พัก 2 ท่าน


อัตตราค่าบริการ ราคาท่านละ 2,599


กำหนดการ
วันแรก : ต้อนรับผู้มาเยือนจังห..

 • อาหาร เติมได้
 • เรือรับ-ส่ง
 • เรือแคนนู
 • ถุงผ้าเปียก
 • ประกันอุบัติเหตุ
 • เสื้อชูชีพ
 • ชา กาแฟ น้ำร้อน
bedroom-1
from ฿14,394 / night

3วัน 2คืน แพภูผาวารี พัก 3 ท่าน


อัตตราค่าบริการ ราคาท่านละ 2,399


กำหนดการ
วันแรก : ต้อนรับผู้มาเยือนจังห..

 • อาหาร เติมได้
 • เรือรับ-ส่ง
 • เรือแคนนู
 • ถุงผ้าเปียก
 • ประกันอุบัติเหตุ
 • เสื้อชูชีพ
 • ชา กาแฟ น้ำร้อน
bedroom-1
from ฿19,192 / night

3วัน 2คืน แพภูผาวารี พัก 4 ท่าน


อัตตราค่าบริการ ราคาท่านละ 2,399


กำหนดการ
วันแรก : ต้อนรับผู้มาเยือนจังห..

 • อาหาร เติมได้
 • เรือรับ-ส่ง
 • เรือแคนนู
 • ถุงผ้าเปียก
 • ประกันอุบัติเหตุ
 • เสื้อชูชีพ
 • ชา กาแฟ น้ำร้อน

Khaosok Lake Houses โดย พรฤทธิ์ ทัวร์ ยินดีต้อนรับสู่

แพพักในเขื่อนเชี่ยวหลาน ที่ผสมผสานความงดงามของธรรมชาติและความสะดวกสบายได้อย่างลงตัว

spa

What we are to give you

Accommodation at KheereeThara lake house

to truly have some good rest to recharge energy for continuing your work after having returned from the lake.

Transferring service

we have cars and boats ready to accommodate you for the whole trip.

Kayaks/canoes and life jackets

we have 10 kayaks/canoes provided for you to use at the lake house, together with paddles and life jackets.

Delicious local dishes

the ingredients are fresh and daily picked up to make tasty local dishes which will give you a real appetite for local southern food. Do not worry if it will not be enough because all the dishes are refillable, except fried dishes and seasonal fruits.

All activity mentioned are included in a package

the price shown and told is the price which has already included everything we have mentioned above.

Accident insurance

insurance limit for life insurance is 1,000,000baht/pax and 500,000baht/pax for accident insurance. And all shall be according and up to the term and agreement of the insurance company.

Package Tour

image-feature1

โปรแกรม CL21 เขื่อนเชี่ยวหลาน พักแพภูผาวารี

โปรแกรม CL21 เขื่อนเชี่ยวหลาน พักแพภูผาวารี..

20 April 2022
image-feature1

โปรแกรมแนะนำ พักบนบก

โปรแกรมแนะนำ พักบนบก พักอนุรักษ์ฯ +ทัวร์เขื่อนเชี..

4 March 2021
image-feature1

KT95 Khaosok Lake + Ruean Thai Nai Bang

KT95 Cheow Larn Lake @KheereeThara Lake House + Ru..

8 December 2019
image-feature1

KT93 Khaosok transferred

KT93 Cheow Larn Lake 3 days 2 nights @KheereeThar..

8 December 2019