bedroom-1
from ฿3,800 / night

2วัน 1คืน แพรนางไพร

พักได้ 2 ท่าน ห้องน้ำในตัว

อัตตราค่าบริการ ราคาท่านละ 1,900 จากราคาเดิมท่านละ 2,500 บาท


กำหนดการ
วันแรก : ต้อนรับผู้มาเยือนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ณ ท่าเรือท่องเที่ยวเทศบาล เขื่อนเชี่ยวหลาน
10:30 น. ยืนยันการเด..

 • อาหาร เติมได้
 • เรือรับ-ส่ง
 • เรือแคนนู
 • ถุงผ้าเปียก
 • ประกันอุบัติเหตุ
 • เสื้อชูชีพ
 • ชา กาแฟ น้ำร้อน
 • เสื้อกันฝน
 • ที่พัก แพนางไพร
bedroom-1
from ฿3,400 / night

2วัน 1คืน แพรนางไพร

พักได้ 2 ท่าน ห้องน้ำรวม

อัตตราค่าบริการ ราคาท่านละ 1,700 จากราคาเดิมท่านละ 2,400 บาท


กำหนดการ
วันแรก : ต้อนรับผู้มาเยือนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ณ ท่าเรือท่องเที่ยวเทศบาล เขื่อนเชี่ยวหลาน
10:30 น. ยืนยันการเดินทาง
 • อาหาร เติมได้
 • เรือรับ-ส่ง
 • เรือแคนนู
 • ถุงผ้าเปียก
 • ประกันอุบัติเหตุ
 • เสื้อชูชีพ
 • ชา กาแฟ น้ำร้อน
 • เสื้อกันฝน
 • ที่พัก แพนางไพร
bedroom-1
from ฿9,000 / night

โปรโมชั่นเดือนพฤษภาคม - 30 มิถุนายน 2566

ราคา 7,000บาท พักได้ 2 ท่าน

อัตตราค่าบริการ ราคาท่านละ 3,500 บาท จากปกติ 9,000บาท

กำหนดการ
วันแรก : ต้อนรับผู้มาเยือนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ณ ท่าเรือท่องเที่ยวเทศบาล เขื่อนเชี่ยวหลาน
11:00 น. ย..

 • อาหาร เติมได้
 • เรือรับ-ส่ง
 • เรือแคนนู
 • ถุงผ้าเปียก
 • ประกันอุบัติเหตุ
 • เสื้อชูชีพ
 • ชา กาแฟ น้ำร้อน
 • เสื้อกันฝน
 • ที่พักเดอะลากูน่า
bedroom-1
from ฿18,000 / night

โปรแกรม 3วัน 2คืน

ราคา 18,000บาท พักได้ 2 ท่าน

อัตตราค่าบริการ ราคาท่านละ 9,000 บาท


กำหนดการ
วันแรก : ต้อนรับผู้มาเยือนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ณ ท่าเรือท่องเที่ยวเทศบาล เขื่อนเชี่ยวหลาน
11:00 น. ยืนยันการเดินทาง เตรียมสัมภาระลงเรือ..

 • อาหาร เติมได้
 • เรือรับ-ส่ง
 • เรือแคนนู
 • ถุงผ้าเปียก
 • ประกันอุบัติเหตุ
 • เสื้อชูชีพ
 • ชา กาแฟ น้ำร้อน
 • เสื้อกันฝน
 • ที่พักเดอะลากูน่า
bedroom-1
from ฿27,000 / night

โปรแกรม 4วัน 3คืน

ราคา 27,000บาท พักได้ 2 ท่าน

อัตตราค่าบริการ ราคาท่านละ 13,500 บาท


กำหนดการ
วันแรก : ต้อนรับผู้มาเยือนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ณ ท่าเรือท่องเที่ยวเทศบาล เขื่อนเชี่ยวหลาน
11:00 น. ยืนยันการเดินทาง เตรียมสัมภาระลงเรื..

 • อาหาร เติมได้
 • เรือรับ-ส่ง
 • เรือแคนนู
 • ถุงผ้าเปียก
 • ประกันอุบัติเหตุ
 • เสื้อชูชีพ
 • ชา กาแฟ น้ำร้อน
 • เสื้อกันฝน
 • ที่พักเดอะลากูน่า
bedroom-1
from ฿6,000 / night

2วัน 1คืน แพไพรวัลย์ ห้องน้ำรวม


อัตตราค่าบริการ ราคาท่านละ 3,000


กำหนดการ
วันแรก : ต้อนรับผู้มาเยือนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ณ ท่าเรือท่องเที่ยวเทศบาล เขื่อนเชี่ยวหลาน
10:30 น. ลงทะเบียน
11:00 น. ยืนยันการเดินทาง เตรียมสัมภา..

 • อาหาร เติมได้
 • เรือรับ-ส่ง
 • เรือแคนนู
 • ถุงผ้าเปียก
 • ประกันอุบัติเหตุ
 • เสื้อชูชีพ
 • ชา กาแฟ น้ำร้อน
 • เสื้อกันฝน
bedroom-1
from ฿12,000 / night

3วัน 2คืน แพไพรวัลย์ ห้องน้ำรวม

อัตตราค่าบริการ ราคาท่านละ 3,000


กำหนดการ
วันแรก : ต้อนรับผู้มาเยือนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ณ ท่าเรือท่องเที่ยวเทศบาล เขื่อนเชี่ยวหลาน
10:30 น. ยืนยันการเดินทาง
11:00 น. เตรียมสัมภาระลงเรือ ออกเดินทาง
..

 • อาหาร เติมได้
 • เรือรับ-ส่ง
 • เรือแคนนู
 • ถุงผ้าเปียก
 • ประกันอุบัติเหตุ
 • เสื้อชูชีพ
 • ชา กาแฟ น้ำร้อน
 • เสื้อกันฝน
bedroom-1
from ฿7,800 / night

2วัน 1คืน แพรไพรวัลย์ Family พัก 2 คน

อัตตราค่าบริการ ติดต่อสอบถาม 3,900 บาท


กำหนดการ
วันแรก : ต้อนรับผู้มาเยือนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ณ ท่าเรือท่องเที่ยวเทศบาล เขื่อนเชี่ยวหลาน
10:30 น. ลงทะเบียน
11:00 น. ยืนยันการเดินทาง เตรียมสัมภาระ..

 • อาหาร เติมได้
 • เรือรับ-ส่ง
 • เรือแคนนู
 • ถุงผ้าเปียก
 • ประกันอุบัติเหตุ
 • เสื้อชูชีพ
 • ชา กาแฟ น้ำร้อน
 • เสื้อกันฝน
bedroom-1
from ฿5,000 / night

แพสมายเล่ 2วัน 1คืน

ราคา 5,000บาท พักได้ 2 ท่าน

อัตตราค่าบริการ ราคาท่านละ 2,500 บาท


เลือกประเภทห้องพักไม่ได้


กำหนดการ
วันแรก : ต้อนรับผู้มาเยือนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ณ ท่าเรือท่องเท..

 • อาหาร เติมได้
 • เรือรับ-ส่ง
 • เรือแคนนู
 • ถุงผ้าเปียก
 • ประกันอุบัติเหตุ
 • เสื้อชูชีพ
 • ชา กาแฟ น้ำร้อน
 • เสื้อกันฝน
bedroom-1
from ฿7,600 / night

3วัน 2คืน แพรนางไพร

พักได้ 2 ท่าน ห้องน้ำในตัว

อัตตราค่าบริการ ราคาท่านละ 1,900 จากราคาเดิมท่านละ 2,500 บาท


กำหนดการ
วันแรก : ต้อนรับผู้มาเยือนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ณ ท่าเรือท่องเที่ยวเทศบาล เขื่อนเชี่ยวหลาน
10:30 น. ยืนยันการเดินทา..

 • อาหาร เติมได้
 • เรือรับ-ส่ง
 • เรือแคนนู
 • ถุงผ้าเปียก
 • ประกันอุบัติเหตุ
 • เสื้อชูชีพ
 • ชา กาแฟ น้ำร้อน
 • เสื้อกันฝน
 • ที่พัก แพนางไพร
bedroom-1
from ฿7,000 / night

2วัน 1คืน แพไพรวัลย์ Deluxe

พักได้ 2 ท่าน ห้องน้ำในตัว

อัตตราค่าบริการ ราคาท่านละ 3,500 บาท


กำหนดการ
วันแรก : ต้อนรับผู้มาเยือนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ณ ท่าเรือท่องเที่ยวเทศบาล เขื่อนเชี่ยวหลาน
10:30 น. ลงทะเบียน
11:00 น. ยืน..

 • อาหาร เติมได้
 • เรือรับ-ส่ง
 • เรือแคนนู
 • ถุงผ้าเปียก
 • ประกันอุบัติเหตุ
 • เสื้อชูชีพ
 • ชา กาแฟ น้ำร้อน
 • เสื้อกันฝน
bedroom-1
from ฿6,800 / night

3วัน 2 คืน แพรนางไพร

พักได้ 2 ท่าน ห้องน้ำรวม

อัตตราค่าบริการ ราคาท่านละ 1,700 จากราคาเดิมท่านละ 2,400 บาท


กำหนดการ
วันแรก : ต้อนรับผู้มาเยือนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ณ ท่าเรือท่องเที่ยวเทศบาล เขื่อนเชี่ยวหลาน
10:30 น. ยืนยันการเดินทาง<..

 • อาหาร เติมได้
 • เรือรับ-ส่ง
 • เรือแคนนู
 • ถุงผ้าเปียก
 • ประกันอุบัติเหตุ
 • เสื้อชูชีพ
 • ชา กาแฟ น้ำร้อน
 • เสื้อกันฝน
 • ที่พัก แพนางไพร
bedroom-1
from ฿14,000 / night

3วัน 2คืน แพไพรวัลย์ ห้องน้ำในตัว

อัตตราค่าบริการ ราคาท่านละ 3,500 บาท


กำหนดการ
วันแรก : ต้อนรับผู้มาเยือนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ณ ท่าเรือท่องเที่ยวเทศบาล เขื่อนเชี่ยวหลาน
10:30 น. ยืนยันการเดินทาง
11:00 น. เตรียมสัมภาระลงเรือ ออกเดิน..

 • อาหาร เติมได้
 • เรือรับ-ส่ง
 • เรือแคนนู
 • ถุงผ้าเปียก
 • ประกันอุบัติเหตุ
 • เสื้อชูชีพ
 • ชา กาแฟ น้ำร้อน
 • เสื้อกันฝน
bedroom-1
from ฿10,500 / night

2วัน 1คืน แพไพรวัลย์ Family พัก 3 คน

อัตตราค่าบริการ 3,500 บาท


กำหนดการ
วันแรก : ต้อนรับผู้มาเยือนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ณ ท่าเรือท่องเที่ยวเทศบาล เขื่อนเชี่ยวหลาน
10:30 น. ลงทะเบียน
11:00 น. ยืนยันการเดินทาง เตรียมสัมภาระลงเรือ ออ..

 • อาหาร เติมได้
 • เรือรับ-ส่ง
 • เรือแคนนู
 • ถุงผ้าเปียก
 • ประกันอุบัติเหตุ
 • เสื้อชูชีพ
 • ชา กาแฟ น้ำร้อน
 • เสื้อกันฝน
bedroom-1
from ฿12,000 / night

2วัน 1คืน แพไพรวัลย์ Family พัก 4 คน

อัตตราค่าบริการ3,000 บาท


กำหนดการ
วันแรก : ต้อนรับผู้มาเยือนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ณ ท่าเรือท่องเที่ยวเทศบาล เขื่อนเชี่ยวหลาน
10:30 น. ลงทะเบียน
11:00 น. ยืนยันการเดินทาง เตรียมสัมภาระลงเรือ ออกเด..

 • อาหาร เติมได้
 • เรือรับ-ส่ง
 • เรือแคนนู
 • ถุงผ้าเปียก
 • ประกันอุบัติเหตุ
 • เสื้อชูชีพ
 • ชา กาแฟ น้ำร้อน
 • เสื้อกันฝน
bedroom-1
from ฿5,198 / night

2วัน 1คืน แพภูผาวารี พัก 2 ท่าน


อัตตราค่าบริการ ราคาท่านละ 2,599


กำหนดการ
วันแรก : ต้อนรับผู้มาเยือนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ณ ท่าเรือท่องเที่ยวเทศบาล เขื่อนเชี่ยวหลาน
10:15 น. ลงทะเบียนการเดินทาง
10:30 น. เตรียมสัม..

 • อาหาร เติมได้
 • เรือรับ-ส่ง
 • เรือแคนนู
 • ถุงผ้าเปียก
 • ประกันอุบัติเหตุ
 • เสื้อชูชีพ
 • ชา กาแฟ น้ำร้อน
 • เสื้อกันฝน
bedroom-1
from ฿7,197 / night

2วัน 1คืน แพภูผาวารี พัก 3 ท่าน


อัตตราค่าบริการ ราคาท่านละ 2,399


กำหนดการ
วันแรก : ต้อนรับผู้มาเยือนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ณ ท่าเรือท่องเที่ยวเทศบาล เขื่อนเชี่ยวหลาน
10:15 น. ลงทะเบียนการเดินทาง
10:30 น. เตรียมสัม..

 • อาหาร เติมได้
 • เรือรับ-ส่ง
 • เรือแคนนู
 • ถุงผ้าเปียก
 • ประกันอุบัติเหตุ
 • เสื้อชูชีพ
 • ชา กาแฟ น้ำร้อน
 • เสื้อกันฝน
bedroom-1
from ฿9,596 / night

2วัน 1คืน แพภูผาวารี พัก 4 ท่าน


อัตตราค่าบริการ ราคาท่านละ 2,399


กำหนดการ
วันแรก : ต้อนรับผู้มาเยือนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ณ ท่าเรือท่องเที่ยวเทศบาล เขื่อนเชี่ยวหลาน
10:15 น. ลงทะเบียนการเดินทาง
10:30 น. เตรียมสัม..

 • อาหาร เติมได้
 • เรือรับ-ส่ง
 • เรือแคนนู
 • ถุงผ้าเปียก
 • ประกันอุบัติเหตุ
 • เสื้อชูชีพ
 • ชา กาแฟ น้ำร้อน
 • เสื้อกันฝน
bedroom-1
from ฿10,396 / night

3วัน 2คืน แพภูผาวารี พัก 2 ท่าน


อัตตราค่าบริการ ราคาท่านละ 2,599


กำหนดการ
วันแรก : ต้อนรับผู้มาเยือนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ณ ท่าเรือท่องเที่ยวเทศบาล เขื่อนเชี่ยวหลาน
10:15 น. ลงทะเบียนการเดินทาง
10:30 น. เตรียมสัม..

 • อาหาร เติมได้
 • เรือรับ-ส่ง
 • เรือแคนนู
 • ถุงผ้าเปียก
 • ประกันอุบัติเหตุ
 • เสื้อชูชีพ
 • ชา กาแฟ น้ำร้อน
 • เสื้อกันฝน
bedroom-1
from ฿14,394 / night

3วัน 2คืน แพภูผาวารี พัก 3 ท่าน


อัตตราค่าบริการ ราคาท่านละ 2,399


กำหนดการ
วันแรก : ต้อนรับผู้มาเยือนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ณ ท่าเรือท่องเที่ยวเทศบาล เขื่อนเชี่ยวหลาน
10:15 น. ลงทะเบียนการเดินทาง
10:30 น. เตรียมสัม..

 • อาหาร เติมได้
 • เรือรับ-ส่ง
 • เรือแคนนู
 • ถุงผ้าเปียก
 • ประกันอุบัติเหตุ
 • เสื้อชูชีพ
 • ชา กาแฟ น้ำร้อน
 • เสื้อกันฝน
bedroom-1
from ฿19,192 / night

3วัน 2คืน แพภูผาวารี พัก 4 ท่าน


อัตตราค่าบริการ ราคาท่านละ 2,399


กำหนดการ
วันแรก : ต้อนรับผู้มาเยือนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ณ ท่าเรือท่องเที่ยวเทศบาล เขื่อนเชี่ยวหลาน
10:15 น. ลงทะเบียนการเดินทาง
10:30 น. เตรียมสัม..

 • อาหาร เติมได้
 • เรือรับ-ส่ง
 • เรือแคนนู
 • ถุงผ้าเปียก
 • ประกันอุบัติเหตุ
 • เสื้อชูชีพ
 • ชา กาแฟ น้ำร้อน
 • เสื้อกันฝน